Rotate your device for the full version of the site.

Course finder

The course finder will help you filter through our entire range of courses. You can browse by level, discipline or institution.

Kaplan Higher Education Academy

Đại học

Chúng tôi cung cấp hàng loạt chương trình cấp độ Đại học qua 9 chuyên ngành, bao gồm Kế toán và Tài chính, Thương mại và Quản trị, Truyền thông và Media, Kỹ thuật, Quản trị Du lịch và Khách sạn, Nhân văn và Khoa học Xã hội, Công nghệ Thông tin, Luật, Y tá và Sức khoẻ, phục vụ cho các nhu cầu phát triển cá nhân của bạn.