Rotate your device for the full version of the site.

Course finder

The course finder will help you filter through our entire range of courses. You can browse by level, discipline or institution.

Kaplan Higher Education Academy

Cao học

Các bằng Cao học được cấp cho cấp độ học nâng cao, thể hiện kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao cấp. Các bằng Cao học có thể dựa vào khoá học, nghiên cứu dựa vào sự kết hợp của cả hai.