Rotate your device for the full version of the site.

Kaplan Singapore

Kaplan bắt đầu từ những bắt đầu khiêm tốn các đây hơn 70 năm khi người sáng lập Stanley Kaplan bắt đầu dạy các lớp học thêm ở văn phòng tại Brooklyn vào năm 1938. Từ đó, Kaplan đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và sự nghiệp quốc tế hàng đầu cho các cá nhân, trường học và các tổ chức thương mại, phục vụ cho hơn 1 triệu sinh viên từ hơn 500 khu học xá trên thế giới.

Kaplan ở Singapore bao gồm 2 bộ phận – Kaplan Higher Education và Kaplan Learning Institute.

Qua các liên kết và hợp tác với những đại học danh giá tại Úc và Châu Âu, Kaplan Higher Education cung cấp các chương trình Hướng nghiệp được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để trang bị chất lượng việc làm của họ sau này trong các lĩnh vực khác nhau. Kaplan Higher Education Academy tận dụng thời gian có được của cả sinh viên bản xứ và quốc tế để học chương trình toàn thời gian vào ban ngày, trong khi Kaplan Higher Education Institute phục vụ nhu cầu của những cá nhân đang đi làm, và cần học bán thời gian.

Đăng ký dưới bộ phận Kaplan Learning Institute, Kaplan Financial là nhà cung cấp giáo dục hàng đầu về các chứng chỉ chuyên nghiệp trong kế toán và tài chính ở Singapore. Các chương trình cung cấp bao gồm Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) và Chartered Financial Analyst (CFA) cũng như nhiều chương trình khác. Chương trình ACCA được cung cấp cho cả sinh viên bản xứ (toàn / bán thời gian) và sinh viên quốc tế (toàn thời gian).

Kaplan Professional, phần còn lại của Kaplan Learning Institute, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trong việc họ tìm kiếm đến sự suất sắc bằng cách cung cấp các giải pháp học tập và phát triển, vốn được thiết kế giúp họ thành công trong thế giới cạnh tranh ngày hôm nay. Được giảng dạy bởi các huấn luyện viên có chất lượng cao trong môi trường tương tác, trường cung cấp một phạm trù rộng lớn các chương trình huấn luyện để giúp nâng cao khả năng quản lý, lãnh đạo cũng như kỹ năng giao tiếp, và đạt được những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhân sự, hậu cần, bán hàng và marketing và dịch vụ khách hàng.

Kaplan Singapore là một tổ chức ổn định và chính chắn, mà các chính sách và cấu trúc của nó được thiết kế để thúc đẩy sự thành công của các đối tác và các sinh viên.