Rotate your device for the full version of the site.

Course finder

The course finder will help you filter through our entire range of courses. You can browse by level, discipline or institution.

Kaplan Higher Education Academy

University of Bedfordshire

Bedfordshire1

Đại học Bedfordshire có gần 3,000 sinh viên quốc tế đại diện hơn 100 quốc gia. Trường cung cấp một loạt các khóa đào tạo đại học, sau đại học và bán thời gian đặc biệt phù hợp với sinh viên quốc tế, và trường đặc biệt mạnh về ngành đào tạo y tá  và khoa sản phụ. Dịch vụ của các sự nghiệp được giải thưởng đảm bảo rằng 90% sinh viên có việc làm hoặc học tiếp trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Trường Đại học duy trì 10 viên nghiên cứu và đã được khen ngợi cho các nghiên cứu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực như truyền thông, văn hóa và media học, việc xã hội, du lịch và nghỉ dưỡng, và ngôn ngữ tiếng Anh và văn học.

University web site