Rotate your device for the full version of the site.

Course finder

The course finder will help you filter through our entire range of courses. You can browse by level, discipline or institution.

Kaplan Higher Education Academy

Northumbria University

NorthumbriaLogo

Đại học Northumbria là trường đại học lớn nhất ở phía đông nước Anh và có số sinh viên khoảng 35,000. Trường được xem là trường Đại học toàn diện, cam kết giảng dạy các môn học phổ biết nhất của UK. Northumbria là nhà cung cấp dẫn đầu cho sinh viên tốt nghiệp cao cho ngành kinh doanh, các ngành nghề và công việc ở phía Đông Bắc nước Anh và cao nhất cả nước.

Trường Thương mại,  Trường Thương mại Newcastle  được xếp hạng 22  cho chương trình Thương mại (The Sunday Times University Guide 2013) và năm trong top 10 cho mức độ tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp (The Sunday Times Good University Guide 2012).

University web site