Rotate your device for the full version of the site.

Course finder

The course finder will help you filter through our entire range of courses. You can browse by level, discipline or institution.

Kaplan Higher Education Academy

Royal Holloway, University of London

Bẳng cấp của trường Đại học London được công nhận cao trên thế giới. Là một trong những đại học lớn nhất với nhiều ngành của trường London,  Royal Holloway có lịch sử riêng biệt và danh tiếng về các nhân viên đào tạo đang làm việc trong linh vực của họ.

Các thứ hạng trên thế giới của trường

University web site